Array
  • 2阅读
  • 0回复

死星被碰撞后却恢复生命力,如今亮度超过太阳40000倍 [复制链接]

 

多轴自动打螺丝机

      引言:宇宙中的天体和地球上的生命都需要经过诞生、发展、衰老、灭亡的过程,而且生命一旦从一个阶段进入了另一个阶段,就基本不可能再恢复“年轻”了。然而近期德国一位天文学家在利用红外望远镜观察宇宙的时候,发现了一颗“返老还童”的星球。
      

      

      

      

      

      

      
      
限80 字节
 
上一个 下一个