Array
  • 21阅读
  • 0回复

发现月季花长了“特殊”枝芽,恭喜你,你家月季花马上要开花爆盆 [复制链接]

离线红氐囱
 

娱乐注册


      
      养花是一件让人非常高兴的事情,但是花养好了才能让人高兴,养不好也会多一分烦恼,所以养花的时候可以多学习一些小知识,或者说小技巧,然后养好了也让自己心情变得美好起来,就比如说月季,其实它有自己的小开关,如果你做得好,那么它有可能就开得非常的好。
      

      

      

      

      

      

      
      
限80 字节
 
上一个 下一个