Array
  • 6阅读
  • 0回复

益丰药房:2019年第一季度主要财务指标 [复制链接]

离线韦芳芳
 

贵阳近视眼可以参军吗  

      基本每股收益(元)                           0.391
      
      加权平均净资产收益率(?                    3.56
      
      仅供参考,请查阅当日公告全文。
      
      来源:上交所
      
      
限80 字节
 
上一个 下一个